Przykłady rekonstrukcji


Przykł. 1., 2.

 1. Fragmenty tanga La chola
  (Roberto Firpo, 1941) MP3

 2. Fragment tanga Palo dulce
  (Roberto Firpo, 1935)
  MP3
Obydwa pliki zawierają zestawienia krótkich fragmentów tego samego nagrania: nieodrestaurowanego [N] oraz odrestaurowanego [O] w układzie: N-O-N-O. 
Całych nagrań nie zamieszczono z przyczyn prawnych.

Pobierz plik i odtwórz go (najlepiej przez słuchawki, lub przy znacznej głośności przez głośniki.

Charakterystyka nagrań 1., 2.

Poprawnie scyfryzowany zapis z silnie, ale równomiernie zużytej płyty (spory poziom szumów oraz stosunkowo słabe, jednak niebywale gęste trzaski). Pasmo użyteczne zapisu (sprawdzono) kończy się między 8 a 10 kHz.
Nie słychać wcześniejszych prób rekonstrukcji nagrania.

Oprogramowanie

W obu przypadkach użyto oprogramowania bezpłatnego i niskopłatnego shareware'owego.

Opis przykł. 1., 2

Obok można pobrać plik MP3 złożony z dwóch par kolejno po sobie ułożonych fragmentów utworu: przed i po rekonstrukcji.

Wykonano kolejno:
 • normalizację poziomu,
 • agresywne, kilkakrotne usuwanie trzasków,
 • redukcję szumu szerokopasmowego na podstawie profilu próbki szumu (z początku nagrania),
 • redukcję szumu bez wzorca (maskowanie fizjologiczne),
 • ręczną korekcję górnej części pasma akustycznego na podstawie analizy widma oraz jednocześnie obcięcie części pasma akustycznego pozbawionej składowych sygnału muzyki.
 1. Przykład pierwszy - nagranie o takim poziomie zakłóceń można ich niemal pozbawić (w warunkach bardzo dobrze nagłośnionej milongi szumy i trzaski nie będą słyszalne).
 2. Przykład drugi - nagranie o takim wysokim poziomie zakłóceń po agresywnym odszumianiu - przy odsłuchu na słuchawki wykazuje wyraźne ślady wtórnych zniekształceń charakterystyki fazowej i częstotliwościowej (wprowadzonych podczas restaurowania). W warunkach standardowo nagłośnionej milongi nie będą słyszalne jednak ani zniekształcenia pierwotne, ani wtórne.

Rekonstrukcja: L. Hojnacki.
Ć
nie-odsz-firpo-la-chola.mp3
(206k)
Lechosław Hojnacki,
31 lip 2015, 03:48
Ć
roberto-firpo-palo-dulce-4x-denoised.mp3
(525k)
Lechosław Hojnacki,
2 sie 2015, 09:04