Zdalne sterowanie MediaMonkey [P]


Istnieje także aplikacja, która zamienia smartfon/tablet z Androidem w zdalne sterowanie do MediaMonkey w PC. Oczywiście do jego działania potrzebna jest dodatkowa aplikacja w PC (dla Windows) dostępna na mmremote.net oraz połączenie obu urządzeń (PC i smartfon) z tą samą podsiecią (np. WiFi).

Pilot pozwala zdalnie sterować listą bieżącą (Now playing), nawet modyfikować ją, ale jest też przydatny do zdalnego podglądania playlisty, bieżącego nagrania, następnych nagrań etc. w sytuacji, kiedy chwilowo jesteśmy w pewnej odległości od laptopa odtwarzającego playlistę.