Przenoszenie muzyki na inny dysk/komputer [P]

Jak przenieść muzykę zorganizowaną w playlisty tak, aby ich nie utracić.

Problem do rozwiązania

Media Monkey jest zorganizowany w oparciu o bazodanowy system. To dobrze, bo w efekcie jest możliwe wykonywanie bardzo zaawansowanych operacji wyszukiwania i filtrowania (np. wyszukanie wszystkich utworów Di Sarliego, które są tangami o tempie co najmniej 120,  powstałych między 1940 a 1944 rokiem, które odtwarzaliśmy co najmniej 3 miesiące temu, ale nie więcej niż 3 razy). Jedyną wadą takiej organizacji danych jest fakt, iż nie da się ich przenieść na inny dysk lub inny komputer w drodze zwykłego kopiowania plików (inaczej: da się, ale utracimy przy tym wszystkie playlisty).
Poniżej zamieszczam procedurę przenoszenia danych do nowej lokalizacji. 

Rozwiązanie problemu: przenosimy muzykę w nowe miejsce

Zakładam, że przenosimy muzykę z komputera A do nowego komputera B (a nie tylko do nowego dysku/folderu/partycji).
CZĘŚĆ 1. Kopiowanie danych z komputera A.
 1. [A] Skopiuj na przenośny dysk/pendrive wszystkie pliki muzyczne wraz z (pod)folderami.
 2. [A] Wejdź do folderu C:\Users\konto_uzytkownika\AppData\Roaming\MediaMonkey
  UWAGA
  : w miejsce konto_uzytkownika wstaw login użytkownika, który loguje się w komputerze A do Windows w celu używania MediaMonkey.
 3. [A] Skopiuj stamtąd na  przenośny dysk/pendrive:
  • Plik MM.DB
  • Plik MediaMonkey.ini
  • Folder MetadataCache
CZĘŚĆ 2. Instalacja MediaMonkey i koniecznego pluginu w komputerze B.
niebawem

CZĘŚĆ 3. Wstawianie danych do komputera B.
 1. Przenieś do docelowego folderu komputera B pliki muzyczne wraz ze strukturą folderów.
 2. Przejdź do folderu C:\Users\konto_uzytkownika\AppData\Roaming\MediaMonkey
  UWAGA
  : w miejsce konto_uzytkownika wstaw login użytkownika, który loguje się w komputerze B do Windows w celu używania MediaMonkey.
 3. Wklej tam (nadpisując poprzednio istniejące pliki i folder):
  • Plik MM.DB
  • Plik MediaMonkey.ini
  • Folder MetadataCache
CZĘŚĆ 4. Aktualizacja bazy danych w komputerze B.
 1. Pobierz rozszerzenie UpdateLocationOfFiles (wersja "last freely" wystarczy, jednak działa tylko z MM v. 4.xx).
 2. UruchomMediaaMonkey z uprawnieniami administratora (taka opcja jest pod kliknięciem prawą myszką" na ikonie programu).
 3. W menu Narzędzia -> Rozszerzenia(Extensions) kliknij Dodaj i odszukaj na dysku pobrany plik UpdateLocationOfFilesXXX.mmp
 4. Zainstaluj go dla wszystkich użytkowników (Install Now -> Akceptuję, Zamknij).
 5. Uruchom: Narzędzia -> Skrypty -> UpdateLocation of Files in Database.
 6. Wybierz z listy Old Path: folder, w którym w komputerze A była muzyka (typu: ?:\MUSIC\TangoMusic)
  Uwaga: czasem najpierw trzeba wybrać dysk z listy Old drive:)
 7. Wskaż (wybierz z listy New path:, czasem trzeba długo czekać na pojawienie sie tu drzewa katalogów) odpowiadający mu folder na dysku komputera B, w którym teraz jest muzyka (typu: D:\TangoMusic)
 8. Zatwierdź aktualizację i poczekaj na wynik.
Punkty 1..4 wykonuje się tylko za pierwszym razem. Potem już tylko punkty 5..8